Referentie Cases

Op verzoek een aantal uitgewerkte cases. In overleg kan er via Reforge contact worden opgenomen met de betreffende opdrachtgever. 

 Rebuilding Markets

Tijdens de financiële crisis in 2008 nam de Nederlandse staat ABNAMRO over van het bankenconsortium Fortis – RBS – Santander. Het zakenbank gedeelte van ABNAMRO (Markets) draaide op de IT-platformen van RBS. Parallel aan de juridische en organisatorische ontvlechting van RBS werd het programma Rebuilding Markets gestart. Rebuilding Markets had tot doel om de IT van Markets te (her)bouwen op Nederlandse platformen.

De separatie van RBS en Markets moest voor 1 april 2010 rond zijn. In de planning van Rebuilding Markets werd 1 september 2009 de mijlpaal waarop de nieuwe platformen beschikbaar moesten zijn (om zo de applicaties op tijd te kunnen opleveren).

In maart 2009 meldde de IT-vendor dat de datum van 1 september in gevaar begon te komen. Voor veel projecten waren er onvoldoende of nog geen functionele en technische specificaties en de afstemming tussen de business en de IT-project managers van de vendor was onvoldoende. Dit was de aanleiding om ons in te schakelen in de rol van delivery manager in het Programma managementteam.

Met nog maar 21 weken op de kalender, inclusief een opgelegde IT-Freeze van 2 weken, heeft Reforge als teamlead van een klein team, samen met IT-architecten, applicatie beheerders, business consultants, de business, infra projectmanagers en de leveranciers alle lopende en aangekondigde projecten in kaart gebracht, de functionele technische specificaties achterhaald of uitgezocht en een vlekkenplan opgesteld.

Op basis van het vlekkenplan zijn we vervolgens met planningen en IT-componenten gaan schuiven zodat alle ontwikkelaars en testers op 1 september tenminste de beschikking hadden over development en testomgevingen. In hele nauwe samenwerking met alle betrokken partijen en stug micromanagement waren alle platformen en alle middleware op tijd beschikbaar.

Rebuilding Markets heeft hierdoor op tijd kunnen leveren (budget van 79 miljoen). Ons deel van dit budget was 19 miljoen voor de IT-platformen waarop de applicaties veilig konden landen.
Rol: IT Delivery Manager

 Murex Xerum Green Field  

Murex is een groot financieel datawarehouse waarmee tijdens beursuren handel wordt gedreven en na sluiting van de beurs rapportages en analyses worden gegenereerd. Murex is bij veel financiële instellingen een geïntegreerd ‘front-to-back-to-risk’ platform. In Nederland wordt het onder andere gebruikt door Markets, de handelsbank binnen ABNAMRO.

In 2009 werd de Murex ‘Odessey’ implementatie van RBS overgezet naar een nieuw Nederlands platform, ‘Enigma’. Dit systeem kreeg al snel last van performance en capaciteitsproblemen. Een aantal oorzaken:
- Er werden veel nieuwe functionaliteiten toegevoegd (scope-creep)
- De regelgevers stelden extra eisen die impact hadden op het systeem
- De integrator had verzuimd tijdig archiving, maintenance en purging scripts op te stellen
- De IT-transitie naar een nieuwe IT-Vendor maakte Enigma tot een legacy zonder prioriteit
- Veel nieuwe functionaliteit vraagt een grote ontwikkelstraat nodig. Dit was niet voorzien.

Vanaf 2009 zijn wij betrokken geweest bij dit systeem en in 2012 lukte het ons om budget te krijgen waarmee we konden gaan werken aan een structurele oplossing. Naast het werk als lead van het Solutions Integration Team ging Reforge een werkgroep leiden met Enterprise architecten, IT-architecten, business consultants, Murex specialisten en applicatie beheerders. Gezamenlijk stelden we een migratie pad op voor de Murex implementatie van de bank.

Al snel bleek dat de standaard IT-portfolio ons niet ging helpen. Er is namelijk een groot verschil tussen de IT-behoefte van een gewone bank en een zakenbank. Een zakenbank heeft bijvoorbeeld veel CPU-power nodig om onder andere snel scenario’s te kunnen doorrekenen en risicoanalyses uit te voeren. Veel meer dan een gewone bank. De IT-portfolio van de gecontracteerde IT-Vendor hield daar geen rekening mee. Hierdoor konden we een aantal Proof of Concepts afdwingen met platformen van andere leveranciers. Zoals de eerste PoC met Murex op een Oracle Exadata systeem.

Uiteindelijk hebben we een Senior Business Consultant Finance van de IT-Vendor uit San Francisco laten invliegen die in twee weken tijd samen met ons een rapportage opleverde met de conclusie dat we inderdaad snel moesten handelen omdat het systeem op omvallen stond.

Dit gaf ons het momentum en de financiële ruimte om het programma Xerum te starten (budget 9 miljoen) waarin we de Murex implementatie na ruim een jaar voorbereiding in een weekend hebben verhuisd naar een nieuw platform (Solaris – Linux – Exadata) en tegelijkertijd een migratie uitvoerden van Oracle 10 naar Oracle 11. Het project is binnen de bank aangemerkt als een voorbeeldproject (4 van de 5 punten).

Xerum is een schaalbaar en flexibel platform en heeft zeker in het eerste jaar veel belangstelling getrokken van andere banken. Het was in 2015 en 2016 het succesverhaal van de leverancier Murex.
Rol: Programma Manager en later Project Manager (t.g.v. reorganisatie bij opdrachtgever)

 Servicecatalogus IT Operations

KPN had besloten om de drie IT-afdelingen van de outlets van het Vaste Net (Telefonie, Internet en ADSL) samen te voegen. Deze opdracht werd uitgevoerd door een grote integrator die daarvoor personeel uit onder andere de UK liet invliegen. Omdat het MT van het nieuwe IT Operations geen behoefte had aan een compleet Angelsaksisch model werd een apart team van vier consultants ingehuurd om de IT Servicecatalogus te schrijven. In het Nederlands en met de opdracht een praktisch en werkbaar document te maken van het nieuwe servicemanagementmodel.

In het team van vier had Reforge de rol van architect, schrijver en bewaker van de consistentie. Wij zijn begonnen met een inventarisatie en het leggen van de contacten met servicemanagers en IT-afdelingen. Omdat het een reorganisatie en rationalisatie betrof (men ging terug van ruim 2.500 applicaties naar het beheer van nog ‘maar’ 1.200 applicaties) was er veel weerstand bij de stakeholders van de outlets. Door deze mensen actief te betrekken in klantboardsessies werd de onvrede voor een groot deel weggenomen.

Wij hebben samen met de servicemanagers en andere betrokkenen in een half jaar tijd de Servicecatalogus geschreven en opgeleverd. Parallel aan de oplevering van de nieuwe organisatie door de ingehuurde integrator. Vervolgens besloot de zittende CEO de IT-divisies Vaste Net en Mobiel samen te gaan voegen en werd McKinsey ingehuurd. Onze catalogus is vervolgens nog ruim een jaar intensief gebruikt als enige houvast in een wereld van verandering.
Rol: Senior IT-consultant

 Rabo Bank Front2Back2Risk Murex Project

Niet alle projecten lopen goed af. Het is ook wel eens een kwestie van gelijk krijgen, niet van gelijk hebben. In 2015 besloot Rabo Bank het IT-landschap van de zakenbank te herstructuren en schreef een tender uit om een integrator/ hoofdaannemer te selecteren. Ik werd al snel benaderd als infra specialist en schreef mee aan de tender. Helaas werd de opdracht niet aan onze hoofdaannemer gegund.

In augustus 2016 kwam Reforge alsnog op eigen kracht aan tafel en overtuigde de vertrekkende manager ervan dat meedenken en meekijken zeker van toegevoegde waarde zou zijn. En dat was ook het geval. De unit binnen Rabo Bank die verantwoordelijk werd voor de platformen van F2B2R koos voor de eigen achterhaalde IT-portfolio en gebruikte daarmee platformen die qua architectuur en performance aantoonbaar ongeschikt zijn voor een full-blown Murex implementatie. Helaas ging het hier niet om wat het beste was voor het project maar wat het beste was voor de betreffende unit (in het kader van de reorganisatie zo lang mogelijk blijven bestaan want op de nominatie om opgeheven te worden) en de geselecteerde integrator (het aan het werk zetten en houden van de eigen mensen en liefst zo lang mogelijk).

Eind december 2016 hield ik de eer aan mijzelf en leverde een laatste document op met daarin helder de risico’s die de gekozen route inhield. In mei 2017 werd dit document vanuit de bank onder de aandacht van de RvB gebracht maar de betreffende unit weersprak de conclusies en aanbevelingen. In november 2017 bleek de gekozen weg inderdaad niet te werken en werden project en de keuzes herzien. Waarmee gelijk hebben ook gelijk krijgen werd. Reforge had F2B2R veel geld kunnen besparen.

Opmerking: Normaal gaat Reforge heel discreet om met klanten en projecten. In dit geval is het echter nooit tot een overeenkomst gekomen. Daarom is er geen beletsel om deze referentie op te nemen.  
Rol: Subject Matter Expert